Adatkezelési Tájékoztató

A receptmühely.hu weboldal regisztrációs felületén megadott személyes adataim megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataim az oldalt üzemeltető Unilever Magyarország Kft. és Unilever BCS Hungary Kft. (székhelyük: 1138 Budapest Váci út 121-127) (a továbbiakban mindkettő: az Unilever) adatbázisába kerüljenek, és azokat az Unilever a receptmuhely.hu weboldal üzemeltetéséhez a Felhasználási Feltételeiben és a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint felhasználhassa. A személyes adatok kezelője az Unilever, aki az adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet (GDPR), valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli(k). Az adatkezelés jogalapja az önkéntes hozzájárulásom (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). Az adatok feldolgozását az Unilever megbízásából a Checksum Kft (1188 Budapest, Ady Endre utca 135. a. ép.), valamint az Intren Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (címe: 1125 Budapest, György Aladár utca 35-39.) végzi.

Az adatszolgáltatás, a hozzájárulás megadása önkéntes. Az Unilever az adatokat addig kezeli, ameddig azokra a megjelölt célhoz szüksége van, illetve ameddig nem vonom vissza a hozzájárulásom, nem kérem az adataim törlését, amelyet bármikor, indokolás nélkül megtehetek a következő címen: Unilever Magyarország Kft (1138 Budapest, Váci út 121-127/D); vagy a következő e-mail címen: info@unileverinfo.hu. A törlési kérelemnek az Unilever a lehető legrövidebb időn belül eleget tesz. Tudomásul veszem, hogy ugyanezen a címen, illetve e-mail címen élhetek a további jogaimmal is: kérhetem a rám vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azokról tájékoztatás adását, kérhetem a személyes adatok helyesbítését, azok kezelésének korlátozását, tiltakozhatok a személyes adataim kezelése ellen, illetve élhetek adathordozhatósági jogommal. Tudomásul veszem továbbá, hogy a hozzájárulás visszavonása (adatok törlése) nem érinti a visszavonás (törlés) előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az Unilever a személyes adataimat további harmadik személyeknek - ez irányú, megfelelő tájékoztatáson alapuló előzetes hozzájárulásom nélkül - nem adja át, a megjelölt céltól eltérő célra nem használja fel. Jelen hozzájáruló nyilatkozatomat önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában teszem. Az adatkezeléssel kapcsolatban az Unilever cégcsoport adatvédelmi tisztségviselőjével az unilever.privacy@unilever.com e-mail címen léphetek kapcsolatba, jogorvoslatért pedig bírósághoz (akár lakóhelyem, tartózkodási helyem szerint) vagy az illetékes adatvédelmi hatósághoz, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.hu, http://www.naih.hu/) fordulhatok.

Tájékoztatást kaptam arról, hogy az Unilever cégcsoport Adatvédelmi Nyilatkozata (szabályzata) ezen a linken, míg a Sütikre Vonatkozó Nyilatkozata (Cookie szabályzata) ezen a linken érhető el (valamint a www.unilever.hu – és valamennyi további, az Unilever cégcsoport tulajdonában álló – weboldalon).