Adatkezelési Tájékoztató

Személyes adataim (nevem, email címem) megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataim az Unilever Magyarország Kft. és az Unilever BCS Hungary Kft (székhelyük: 1138 Budapest Váci út 121-127.) (továbbiakban együttesen: Unilever) adatbázisába kerüljenek, és  azokat az Unilever a receptmuhely.hu weboldal üzemeltetéséhez a Felhasználási Feltételekben és a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint felhasználhassa. A személyes adatok kezelője az Unilever, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az adatok feldolgozását az Unilever megbízásából az Intren Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft. [székhelye: 1125 Bp., György Aladár u. 35-39.] - valamint az Unilever BCS Hungary Kft adatkezelő tekintetében az Unilever Magyarország Kft is - végzi. Az Unilever személyes adataimat további harmadik személyeknek - ez irányú, megfelelő tájékoztatáson alapuló előzetes hozzájárulásom nélkül - nem adja át, a fent megjelölt céltól eltérő egyéb célra nem használja fel. Személyes adataim az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az esetleges törlésére vonatkozó kérésemet követően a lehető legrövidebb időn belül (de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül) törlésre kerülnek.

Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelésről tájékoztatást, valamint az adataim helyesbítését, törlését bármikor indoklás nélkül kérhetem, személyes adataim kezelése ellen tiltakozhatok az Unilever Magyarország Kft. vagy Unilever BCS Hungary Kft, 1138 Budapest, Váci út 121-127. címen; vagy a következő e-mail címen: info@unileverinfo.hu. Jelen hozzájáruló nyilatkozatomat önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában teszem. Az adatkezeléssel kapcsolatban jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhatok.